ReadyPlanet.com
dot dot
dot
.
dot
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 1
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 2
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 3
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 4
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 5
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 6
dot
รวมผลงานโต๊ะจีนประเภทต่างๆ
dot
bulletโต๊ะจีนงานแต่งงาน
bulletโต๊ะจีนงานเลี้ยงสังสรรค์
bulletโต๊ะจีนงานบวช
bulletโต๊ะจีนงานหมั้น
bulletโต๊ะจีนทำบุญบ้าน
bulletโต๊ะจีนงานทำบุญเลี้ยงพระ
bulletโต๊ะจีนงานวัดเกิด
bulletโต๊ะจีนงานศพ
bulletโต๊ะจีนงานศาลเจ้า
bulletโต๊ะจีนงานประจำปี
dot
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดงาน
dot
bulletสูตรการคำนวนจำนวนแขก
bulletเพลงที่นิยมในงานแต่ง
bulletลำดับขั้นตอนในวันจัดงานแต่ง
bulletงานทำบุญเลี้ยงพระ
bulletพิธีงานหมั้นแบบไทย
bulletพิธีงานหมั้นแบบจีน
bulletสคริปงานแต่ง
ผลงานโต๊ะจีนของที่ร้าน


รับจัดงานเลี้ยงแต่งงานงานนี้เป็นบริการรับจัดงานเลี้ยงแต่งงาน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือสี่พระยา

งานนี้เป็นบริการรับจัดงานเลี้ยงแต่งงาน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดงานคือ ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือสี่พระยา

โต๊ะจีนงานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ สมาคมตระกูลเฮ้ง ถนนสาธุประดิษฐ์

งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดงานคือ สมาคมตระกูลเฮ้ง ถนนสาธุประดิษฐ์


รับจัดอาหารเลี้ยงพระ รับจัดอาหารเลี้ยงพระ วัดหนองผักชี

งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารเลี้ยงพระ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ วัดหนองผักชี

รายละเอียดของงานคือ เป็นงานบวช และ งานเลี้ยงฉลองพระใหม่ เจ้าภาพได้สั่งร้านอาโป้ยรับจัดอาหารโต๊ะจีน และเลี้ยงพระ และแขกที่มาร่วมงานบวชในงานนี้จำนวน 18 โต๊ะ แบ่งเป็น พระ จำนวน 2 โต๊ะ และแขกจำนวน 16 โต๊ะ 

งาน นี้เป็นงานบวชพระและฉลองพระใหม่ ที่ไม่ได้มีอะไรมากมายนัก เป็นงานเรียบงานคือ ทำพิธีบวชในช่วงเช้า พอเสร็จก็ออกมาเลี้ยงพระเพล และเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ตามลำดับ

รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โรงสีข้าว ย่านบางเลน

งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารเลี้ยงพระ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ โรงสีข้าว ย่านบางเลน

รายละเอียดของงานคือ งานนี้เป็นงานฉลองวันเกิด ที่ช่วงเช้ามีการนิมนต์พระมาสวดและถวายอาหารเพล พอตอนเย็นก็ได้สั่งโต๊ะจีนร้านอาโป้ย มาประกอบอาหารโต๊ะจีน ไว้เลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานวันเกิดในครั้งนี้ เจ้าภาพก็ได้สั่งวงดนตรีเครื่องเสียงชุดใหญ่ มาให้ความบันเทิงต้อนรับแขกงานใน

รับจัดอาหารโต๊ะจีนงานศพรับจัดอาหารโต๊ะจีนงานศพ วัดย่านลาดหลุมแก้ว

งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารโต๊ะจีนงานศพ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ วัดย่านลาดหลุมแก้ว

รายละเอียดของงานคือ เป็นงานศพที่ผสมผสานระหว่างประเพณีแบบไทย หรือแบบจีนเข้าด้วยกัน คือ คืนก่อนวันเผาจะมีการทำพิธีแบบจีน ที่เรียกว่า การทำกงเต็ก และวันเผา มีการนิมนต์พระมาสวดและถวายอาหารเพล แก่พระและเณร พอพระนิมนต์กลับก็จัดเลี้ยงอาหารโต๊ะ แก่แขกที่มางานศพ พอเลี้ยงรับรองแขกเสร็จ ก็มีการเตรียมเคลื่นย้ายศพขึ้นเมรุ รอเวลาเผา งานในครั้งนี้ร้านอาโป้ย ได้จัดอาหารจำนวน 50 โต๊ะ มาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานศพ ในครั้งนี้

รับจัดเลี้ยงงานแต่ง งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงงานแต่ง ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า แบงค์ชาติบางขุนพรหม์ นั้นเอง

สถานที่จัดงานคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า แบงค์ชาติบางขุนพรหม์ นั้นเอง

จัดโต๊ะจีนนอกสถานที่งานนี้เป็นบริการจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ ราชกรีฑาสโมสร หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า สนามม้าอังรีดูนัง

งานนี้เป็นบริการจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดงานคือ ราชกรีฑาสโมสร หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า สนามม้าอังรีดูนัง

รับจัดอาหารโต๊ะจีน งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารโต๊ะจีน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ มหาวิทยาลัยรังสิต

งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารโต๊ะจีน ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ มหาวิทยาลัยรังสิต

รับจัดโต๊ะจีนงานบุญเลี้ยงพระงานนี้เป็นบริการ รับจัดโต๊ะจีนงานบุญเลี้ยงพระ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ อาพาสเม้นท์ ย่านพระราม2

งานนี้เป็นบริการ รับจัดโต๊ะจีนงานบุญเลี้ยงพระ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดโต๊ะจีนคือ อาพาสเม้นท์ ย่านพระราม2

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่ งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ไทรใหญ่ บางบัวทอง

งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่  ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดงานคือ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ไทรใหญ่ บางบัวทอง

รับจัดอาหารเจ งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารเจ ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน สถานที่จัดงานคือ เสถียรธรรมสถาน ( ธรรมสวัสดี ) เขต วัชรพล

งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารเจ  ของร้านอาโป้ยรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่จัดงานคือ เสถียรธรรมสถาน ( ธรรมสวัสดี ) เขต วัชรพล

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่ จัดขึ้นที่สมาคมตระกูลลิ้มเป็นงานประจำปี รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 40 โต๊ะ

งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนอกสถานที่ จัดขึ้นที่สมาคมตระกูลลิ้มเป็นงานประจำปี

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 40 โต๊ะ

โต๊ะจีนแต่งงาน  งานนี้เป็นการจัดโต๊ะจีนแต่งงาน จัดขึ้นที่โบสถ์คริสสามย่าน รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 65 โต๊ะ

งานนี้เป็นการจัดโต๊ะจีนแต่งงาน จัดขึ้นที่โบสถ์คริสสามย่าน

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 65 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานขึ้นบ้านใหม่  งานนี้เป็นรับจัดโต๊ะจีนงานขึ้นบ้านใหม่ งานนี้จัดขึ้นย่านบางนา รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 20 โต๊ะ

งานนี้เป็นรับจัดโต๊ะจีนงานขึ้นบ้านใหม่ งานนี้จัดขึ้นย่านบางนา

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 20 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน รับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ ( ห้องชมวัง ) รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 40 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน

งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ ( ห้องชมวัง ) 

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 40 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานบวช รับจัดโต๊ะจีนงานบวช งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่ จัดขึ้นที่โรงสีข้าวย่านไทรน้อยบางบัวทอง รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 175 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานบวช

งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่ จัดขึ้นที่โรงสีข้าวย่านไทรน้อยบางบัวทอง

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 175 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานศพ รับจัดโต๊ะจีนงานศพ งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานศพนอกสถานที่ จัดขึ้นที่วัดสน ประชาอุทิศ รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 20 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานศพ

งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานศพนอกสถานที่ จัดขึ้นที่วัดสน ประชาอุทิศ

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 20 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานแต่งงาน รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานแต่งงาน งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานแต่งงานนอกสถานที่ จัดขึ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรมห์ รับจัดโต๊ะจีนจำนวน 90 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานแต่งงาน

งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานแต่งงานนอกสถานที่ จัดขึ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรมห์

รับจัดโต๊ะจีนจำนวน 90 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานแต่งงาน รับจัดโต๊ะจีนงานแต่งงาน งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานแต่งงานนอกสถานที่ จัดขึ้นที่อาคารศรีจุลทรัพย์ รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 37 โต๊ะ

รับจัดโต๊ะจีนงานแต่งงาน

งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานแต่งงานนอกสถานที่ จัดขึ้นที่อาคารศรีจุลทรัพย์

รับจัดโต๊ะจีนจำนวน 37 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน  รับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน งานนี้เป็นรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ จัดขึ้นที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร ของชมรมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์ รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 52 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน

งานนี้เป็นรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ จัดขึ้นที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร ของชมรมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 52 โต๊ะ

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ร้านอาโป้ย รับจัดโต๊ะจีน รับจัดตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป และไม่มีบริการให้เช่าอุปกรณ์นะครับ
นายนที เจริญฤทธิ์เสถียร
ที่อยู่ :  เลขที่ 140 เขต : บางรัก แขวง : สี่พระยา
จังหวัด : กทม      รหัสไปรษณีย์ : 10500
เบอร์มือถือ :  064-5424551
อีเมล : arpoy@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.โต๊ะจีน.com